aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Radni powiatu kamiennogórskiego rozpatrywali dzisiaj (wtorek, 24 listopada) projekt uchwały ustalającej zasady przyznawania stypendiów studentom medycyny kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium ma być formą zachęcenia przyszłych lekarzy do związania się z kamiennogórskim szpitalem.

 

Zgodnie z projektem stypendia będą mogli uzyskać studenci 4, 5 i 6 roku kierunków lekarskich. Jednym z warunków udzielenia stypendium będzie zobowiązanie do odbycia stażu i podjęcia pracy w kamiennogórskim szpitalu. Minimalny okres zatrudnienia to 2 lata, czas ten będzie przedłużany o okres pobierania stypendium.

Stypednium przyznawane będzie na rok akademicki (9 miesięcy) w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Wnioski o przyznanie stypendium składać będą sami studenci, rozpatrywać je będzie zarząd powiatu. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypenium mają mieć studenci dwóch ostatnich lat studiów. Przyznając stypendia zarząd ma kierować się potrzebami PCZ-tu oraz możliwościami finansowymi powiatu.

Zasady obsługi stypendium określone będą w umowie podpisywanej ze studentem. Zabezpieczeniem ma być weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji.

 

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA