aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dwóch oferentów wystartowało w konkursie, który ma wyłonić podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych miasta Kamienna Góra.
Oferty złożyły podmioty:

lubawka Na ostatniej sesji w dniu 26 listopada 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Lubawce podjęli uchwałę dotyczące pomocy dla Przedsiębiorców Gminy Lubawka na czas trwania COVID-19. Burmistrz Miasta Lubawka w projekcie uchwały wprowadziła możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości dla Przedsiębiorców, aby ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało ograniczone:

fot. UMKG

We współpracy z restauracją Swojak do końca grudnia będziemy przygotowywali zestawy obiadowe dla dyżurującej obsługi stacji ratunkowej.

fot. MOPS Kamienna Góra

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 1 grudnia 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.13.2020. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

sanikomJutro (poniedziałek, 30 listopada) od godziny 9 do 15 z powodu rozbudowy sieci wodociągowej będą występować przerwy w dostawie wody w obrębie skrzyżowania ulic Lipowej i Kamiennogórskiej w Lubawce.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

fot. UM Kamienna Góra

Rozstrzygnęliśmy głosowanie na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2021. W tym roku kamiennogórzanie oddali w nim ponad 3200 głosów.

gmina Kamienna GóraGmina Kamienna Góra zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”.

sanikomW związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi jutro (czwartek, 26 listopada) od godziny 8 do godziny 15 występować będą przerwy w dostawie wody w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Lipowej (okolice Biedronki).

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

nekrolog marciszow

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA