aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

spis rolnyWójt Gminy Kamienna Góra informuje:
Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.
Ostatni spis rolny w Polsce przeprowadzany był w 2010 roku.

 

Spis jest obowiązkowy i samodzielny

Powszechny spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej. Podlegający spisowi rolnicy udzielają informacji w formie samospisu za pomocą aplikacji na stronie www.spisrolny.gov.pl , (zoostał tylko jeszcze jeden dzień) wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny albo wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika.

W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Do udziału w spisie obliguje art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728 z późn. zm.) - „Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.” Art. 6. ustawy wskazuje, że „w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą są stosowane przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.” Zgodnie z art. 57 tej ustawy (Dz.U. z 2020 poz. 443, z późn.zm.) „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

 

REKLAMA