aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 11 października 2017 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to szesnasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra..

 

Po przyjeździe autokarem ?Zwiedzaczka? do Jagniątkowa mali kamiennogórzanie podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. W budynku KBG KPN spotkali się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, które zapoznały małych kamiennogórzan z tematyką zajęć przyrodniczych, które tym razem zostały przeprowadzone bez podziału na zespoły klasowe. Oba zaplanowane przez edukatorki zajęcia odbyły się w pobliskich lasach karkonoskich.

Jako pierwsza na przyrodniczy spacer karkonoskimi ścieżkami leśnymi oraz polnymi zaprosiła ich Patrycja Rachwalska. Uczestnicy przyrodniczej wyprawy do Jagniątkowa, przed wyruszeniem na zajęcia edukacyjne zostali podzieleni na trzy mniejsze zespoły badaczy przyrody. Każdy zespół został zaopatrzony w karty pracy ? badaczy roślin i grzybów, bezkręgowców oraz kręgowców oraz ołówki potrzebne do zapisania poczynionych przez nich obserwacji. W trakcie o przyrodniczego spaceru aktywnie pracując w poszczególnych zespołach wcielili się w badaczy karkonoskiej przyrody obserwując oraz, wyszukując w lesie, nad brzegiem górskiego potoku oraz łące, interesujących poszczególne grupy badaczy, przedstawicieli roślin, grzybów lub zwierząt. Po znalezieniu danego organizmu i rozpoznaniu ich przy pomocy prowadzącej zajęcia, dokumentowali swoje spostrzeżenia w kartach pracy z krótkim opisem miejsca znaleziska tj. rodzajem środowiska np. las, łąka, brzeg potoku. Prawie wszystkie rubryki w poszczególnych kartach pracy zostały wypełnione przez kamiennogórskich tropicieli karkonoskiej przyrody. Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z PATRYCJĄ RACHWALSKĄ na tle tablicy Karkonoskiego Parku Narodowego powrócili do budynku KBG KPN. Na zakończenie jej części zajęć szkicowali zwierzę lub roślinę, które ich najbardziej zadziwiło, zaskoczyło lub spodobało się.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach przeprowadziła Marta Kroczek. Każdy uczestnik przystępując do zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz plan trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów oraz poznanie nazw gatunków drzew, które wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie. Po wyszukaniu w terenie kolejnego drzewa z numerem przy pomocy prowadzącej zajęcia rozpoznawali ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejną liczbą (od 1 do 16). Młodzi miłośnicy przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez Martę Kroczek oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, o których opowiadała im prowadząca zajęcia. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew, które kamiennogórscy tropiciele przyrody mieli do rozpoznania były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bez problemów rozpoznawali m. in. czereśnię oraz buk. Ponadto poznawali różnice pomiędzy igłami sosny, jodły, świerka i modrzewia. Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy, a liście oraz igły, owoce lub kawałki kory, przyklejali do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet. Ponadto dowiedzieli się jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych oraz zobaczyli drzewa z namalowanym na nich numerem ? tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie tej części zajęć wypełniali luki wybieranymi z nazw drzew literami, a następnie odczytywali ułożone hasło, które brzmiało ?Wycięty las szumi już tylko w nas?. Po odczytaniu hasła zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcie edukacyjne MARTĄ KROCZEK i powrócili do budynku Karkonoskiego Banku Genów. Wypełnione karty pracy zabrali ze sobą na pamiątkę do domu.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym dla nich przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów. Ponadto część z kamiennogórskich tropicieli karkonoskiej przyrody bardzo chętnie skorzystała z chwil przeznaczonych na zabawy.

Po podziękowaniu miłym gospodyniom za interesujące zajęcia oraz ciekawie spędzony czas w Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania autokarem powrócili do Kamiennej Góry kończąc swoją przyrodniczą wycieczkę edukacyjną do Jagniątkowa.

Uczestnicząc w wycieczce przyrodniczej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie rozpoczęli zdobywanie swojej pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Małgorzata Chodasewicz i Beata Lorenc ? wychowawczynie klas, Miranda Okoń, Agnieszka Słowińska i Lucyna Szefczenko ? rodzice oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA