Drukuj

paragrafZarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, kupując dany towar, otrzymują informację, że jest on objęty gwarancją. Co to znaczy? Najczęściej to producent towaru udziela gwarancji, czyli zapewnia o określonych właściwościach sprzedawanych towarów. Ogólne postanowienia odnośnie gwarancji regulują przepisy kodeksu cywilnego, zasadnicze zaś znaczenie ma dokument gwarancyjny.

 

W sytuacji, gdy sprzedana rzecz nie posiada właściwości o jakich zapewniał gwarant, wówczas podstawą do złożenia reklamacji może być gwarancja (obok rękojmi). Gwarancja to oświadczenie złożone najczęściej w dokumencie gwarancyjnym (karta gwarancyjna), które określa przede wszystkim uprawnienia kupującego, obowiązki gwaranta, sposób zgłoszenia reklamacji, czas trwania ewentualnej naprawy.

CZEGO MOŻEMY ŻĄDAĆ OD GWARANTA?
Czytając oświadczenie gwarancyjne należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące obowiązków gwaranta. Dla przykładu obowiązki gwaranta mogą brzmieć w następujący sposób:
W przypadku wystąpienia wady fizycznej sprzętu objętej Gwarancją, Gwarant dokona bezpłatnej naprawy sprzętu. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości sprzętu wówczas Gwarant, dokona wymiany sprzętu.
Powyższy zapis dla kupującego oznacza, że od tego gwaranta może żądać i spodziewać się tylko naprawy, ewentualnie wymiany towaru na nowy.
Żądanie zwrotu gotówki, czy obniżenia ceny będzie nieuprawnione.

OKRES OCHRONY GWARANCYJNEJ
Gwarant ma prawo dowolnie określić okres ochrony gwarancyjnej np. na rok lub pięć lat. Jeżeli dokument gwarancyjny nie określa terminu, wówczas termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu.

TERMIN WYKONANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH
Gwarant jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt.

KIEDY TERMIN GWARANCJI BIEGNIE NA NOWO?
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant wydał kupującemu rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 

Masz pytanie do prawnika?
Napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna OlszakJoanna Olszak
radca prawny