aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Koło Łowieckie ?Leśnik? Jarkowice zakończyło realizację dwóch projektów w Myśliwskim Ośrodku Edukacyjnym.


W ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 nr umowy 00788-6930-UM0141202/12 myśliwi zrealizowali projekt Remont sali edukacyjnej Myśliwskiego Ośrodka Edukacyjnego ?Leśnik?. Dzięki temu w Jarkowicach powstało miejsce spotkań z młodzieżą, mieszkańcami i turystami. Koło może organizować działania proekologiczne, co przyczyni się do zwiększenia aktywności członków. Jarkowice zyskały dzięki temu nową atrakcję turystyczną przyczyniającą się do zwiększenia wiedzy o obszarach wiejskich.

W ramach drugiego projektu Zakup wyposażenia sali edukacyjnej w Myśliwskim Ośrodku Edukacyjnym ?Leśnik?, również współfinansowanego w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 nr umowy 01131-6930-UM0141726/12 zakupione zostały stoły, krzesła i sprzęt multimedialny. Nowe wyposażenie wykorzystywane jest podczas spotkań z młodzieżą, mieszkańcami wsi i turystami organizowanych w Myśliwskim Ośrodku Edukacyjnym. Wyposażenie sali edukacyjnej pozwala również na podniesienie aktywności mieszkańców Jarkowic, integrację społeczności myśliwskiej oraz prowadzenie działań proekologicznych.

Leśnik Jarkowice

 

REKLAMA