Drukuj

Źródło: pexels.com

Maszyny vendingowe BHP to sposób na zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji, zakupu i dystrybucji środków ochrony indywidualnej w każdej firmie. Ich wprowadzenie umożliwia rezygnację z typowych magazynów SOI, unikanie pomyłek wynikających z tak zwanego czynnika ludzkiego oraz dokonywanie znacznych oszczędności.

Z czego wynikają oszczędności związane z wprowadzeniem maszyn vendingowych BHP?

Wprowadzenie do użytku tego typu urządzeń pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z koniecznością zakupu SOI. Maszyny vendingowe BHP zapewniają bowiem stały monitoring dotyczący ilości i częstotliwości pobieranych przez pracowników produktów. Ponadto otrzymują oni jedynie te SOI, do których są uprawnieni. Kontrola wydawania produktów przyczynia się do ich bardziej racjonalnego wykorzystania, a tym samym znacznych oszczędności. Zautomatyzowanie procesu dystrybucji środków daje możliwość planowania zakupów SOI z dość dużym wyprzedzeniem. Ponadto, praca urządzeń nie wymaga obsługi pracownika, dzięki czemu można dokonać stosownych redukcji czy reorganizacji kadrowej. Urządzenia działają przez cały czas i w związku z tym nie ma obaw związanych z zagrożeniem przestoju pracy w danym przedsiębiorstwie, które mogłoby być spowodowane deficytem SOI lub błędem ludzkim.

Jakie inne korzyści niesie ze sobą wdrożenie maszyn vendingowych BHP?

Wprowadzenie do użycia maszyn dystrybucyjnych do danej firmy wpływa na spadek zużycia SOI nawet o połowę. Maszyny vendingowe BHP ułatwiają szybkie generowanie zamówień oraz szczegółowych raportów dotyczących SOI, optymalizację zapasów oraz kosztu zakupu produktów BHP, a także dostęp do automatycznych zawiadomień o zapotrzebowaniu na SOI i wgląd w zużyte materiały w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Dzięki zautomatyzowaniu dystrybucji SOI można kontrolować przepływ oraz dostępność wyrobów BHP oraz skrócić czas potrzebny do ich pobrania. Ponadto dostęp do maszyn nie jest ograniczony czasowo, a ich praca cechuje się niskim kosztem utrzymania, oszczędnością czasu koniecznego do przygotowania zamówień oraz uzupełniana zapasów, a także możliwością zmniejszenia stanów magazynowych.

Czy maszyny vendingowe dają możliwość dystrybucji rożnego rodzaju SOI?

Tak. Maszyny vendingowe BHP zapewniają dostęp do bardzo zróżnicowanego asortymentu. W jednej maszynie mogą być bowiem magazynowane zarówno rękawice, maski czy kaski. Nie ma zatem konieczności zakupu maszyn w zależności od rodzaju pożądanych SOI. Warto podkreślić, że mimo dużych pojemności maszyny vendingowe BHP cechują kompaktowe rozmiary.