aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka ratusz

W Lubawce zakończył się konkurs na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Konkurs ogłoszony został w listopadzie. Złożone zostały dwie oferty. Kandydaci musieli przedstawić m.in. program działania. Uczestniczyli również w rozmowach kwalifikacyjnych.

Komisja konkursowa uznała, że żaden z kandydatów nie gwarantuje należytego sprawowania funkcji dyrektora i nie rekomendowała burmistrzowi żadnego z kandydatów. Burmistrz podtrzymał tę decyzję.

Do końca stycznia pełniącym obowiązki dyrektora MGOK będzie Sławomir Sławiński. Nie wiadomo komu burmistrz powierzy tę funkcję od 1 lutego. Jednocześnie zorganizowany zostanie nowy konkurs na dyrektora.

REKLAMA