aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

straus

Dzisiaj otwarte zostały oferty w przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminy Kamienna Góra. Na każde z czterech zadań wpłynęła przynajmniej jedna oferta.

Teren gminy podzielony został na cztery zadania. Zadanie 1 to miejscowości: Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Jawiszów, Olszyny. Jedyną ofertę złożyła firma Inter-Trans Dawid Karst z Janiszowa. Zaproponowała ponad 96 tys. zł. Ta sama firma jest jedynym oferentem dla zadania 2, czyli miejscowości: Janiszów, Przedwojów, Ptaszków, Dębrznik. Tym razem oferta przekracza 86 tys. zł.

Do zadania 3 (Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów) gotowe są przystąpić trzy firmy. Najtańszą ofertę złożyła Inverno Wioleta Kozłowska z Kamiennej Góry (ponad 104 tys. zł). Najwyższa cena to prawie 200 tys. zł.

Ofert na realizację zadania 4 (Szarocin, Nowa Białka, Leszczyniec, Ogorzelec) złożyły dwie firmy. Niżej wartość usług wyceniła firma Transport Towarowy i Spedycja Inter-Trans Czesław Karst z Janiszowa). Zaproponowała ponad 78 tys. zł.

Gmina na realizację całego zadania planowała przeznaczyć 372 tys. zł. Uwzględniając najtańsze oferty jest to kwota wystarczająca. O wyborze wykonawcy decydować będzie jednak nie tylko cena, ale również czas reakcji oraz parametry materiału uszorstniającego.

REKLAMA