aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Marciszów ul. Dworcowa

Na wniosek 58 mieszkańców odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy ul. Dworcowej i przyszłości dworca w Marciszowie. Mieszkańcy pytali również o program Polski Ład i 9,5 mln zł.

Ul. Dworcowa łączy ul. Główną z byłym dworcem. Jej stan jest zły, dodatkowo wymiany wymaga kanalizacja deszczowa. Na początku roku ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W gminie Marciszów tylko ul. Dworcowa spełniała kryteria, m.in. na zaplanowanej do remontu ulicy musiał być przystanek autobusowy. Gmina otrzymała obietnicę dofinansowania w wysokości 854 tys. zł. Nie może to być więcej niż 60% kosztów zadania. Radni zgodzili się przeznaczyć 50 tys. zł na dokumentację, której przygotowanie właśnie się kończy. Na razie nie ma kosztorysu zaplanowanych prac. Nie wiadomo czy gmina będzie w stanie sfinansować to zadanie. Przedstawione w dokumentacji rozwiązania budzą zastrzeżenia mieszkańców.

W zebraniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Nikt nie zanegował potrzeby wyremontowania drogi. Mieszkańcy domagają się zachowania terenu zielonego na środku placu i zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. Na razie nie wiadomo jak do propozycji mieszkańców odniesie się wójt, czy zdecyduje się na zmiany w projekcie. Po spotkaniu mówił, że musi się nad tym zastanowić. Część rozwiązań zaproponowanych podczas zebrania jest niemożliwa do wykonania, np. przeniesienie parkingu na inną działkę.

marciszow dworcowa

Druga kwestia dotyczyła przyszłości budynku byłego dworca. Obecni na zebraniu mieszkańcy nie chcą przekazania obiektu do TBS-u. Wójt przyznał, że takie rozmowy trwają. Wstępna koncepcja zakłada utworzenie w budynku 14 mieszkań o powierzchni 50-60 m2 oraz jednego lokalu użytkowego. Gotowa koncepcja ma zostać przedstawiona radnym i to oni podejmą decyzję o ewentualnym przekazaniu budynku. Mieszkańcy proponowali, aby powrócić do starej koncepcji utworzenie na dworcu żłobka. Według wójta na potrzeby takiej placówki trzeba wybudować nowy obiekt koło przedszkola. Radny Dawid Chęciński zaproponował, aby przygotować kilka koncepcji zagospodarowania dworca, nie tylko przekazanie go do TBS-u i pomysły przedstawić mieszkańcom podczas konsultacji.

Jeden z mieszkańców wrócił do rozdania środków w ramach programu Polski Ład, w którym gmina Marciszów otrzymał 9,5 tys. zł zamiast 9,5 mln zł. Odpowiedź wójta zdenerwowała część uczestników spotkania. Wójt udowadniał, że nieprawdziwą jest informacja o stracie tych pieniędzy przez gminę. Samorząd mógł w ogóle nie składać takiego wniosku, mógł nie otrzymać wsparcia. Część samorządów już rezygnuje z realizacji zaplanowanych inwestycji z powodu rosnących cen. Wójt zapewnił, że gmina odzyska te dotacje w kolejnych naborach. Przy okazji dziwił się, że w czasach gdy był zastępca wójta wiele wniosków było źle złożonych lub gmina nie otrzymywał dotacji i nikt o tym nie mówił.

REKLAMA