aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. ZSZiO Kamienna Góra

Uczniowie ZSZiO brali udział w projekcie finansowanym przez Urząd Miasta w Kamiennej Górze: "Liderzy Kamiennej Góry".

Program polegał między innymi na treningu umiejętności interpersonalnych, takich jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, aktywne słuchanie czy radzenie sobie ze stresem oraz omówieniu zagadnień zdrowego stylu życia, substancji psychoaktywnych i ich wpływu na nasze życie i zdrowie.
Uczestnicy w trakcie warsztatu zyskali wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów powstawania frustracji oraz towarzyszącej jej złości, a w konsekwencji zachowań agresywnych. Młodzież zyskała wiedzę na temat różnych rodzajów przemocy: fizycznej, werbalnej, ekonomicznej i seksualnej. Uczniowie zapoznani zostali nie tylko z moralnymi, lecz również psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachowań agresywnych.

fot. ZSZiO Kamienna Góra

 

REKLAMA