aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - Katarzyna Odrowska

W sobotę 11 maja w godz. 11:00 - 13:00 kandydatka KW Roberta Biedronia Wiosna, Katarzyna Odrowska, zbierać będzie podpisy pod petycją przed budynkiem dworca kolejowego w Kamiennej Górze. Katarzyna Odrowska zajmuje się problemem wykluczenia komunikacyjnego. Petycja dotyczy tego właśnie tematu. W skierowanym do Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego piśmie kandydatka domaga się skomunikowania miasta powiatowego Kamienna Góra ze stolicą województwa Wrocławiem, jak i stolicą subregionu Jelenią Górą - bezpośrednimi połączeniami kolejowymi.

 

- Kamienna Góra zasługuje na to, by jej mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z edukacji, specjalistycznych placówek służby zdrowia czy kultury w Jeleniej Górze i we Wrocławiu - mówi Odrowska.

treść petycji:
Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego

Domagamy się skomunikowania miasta powiatowego Kamienna Góra ze stolicą województwa - Wrocławiem i subregionu Jelenią Górą!
W ostatnich latach na Dolnym Śląsku poczyniono duże inwestycje w tabor kolejowy i w remonty linii kolejowych. Niestety, powiat Kamienna Góra nie skorzystał z tych inwestycji, nadal nie ma bezpośrednich połączeń z Jelenią Górą i Wrocławiem ? głównymi celami podróży mieszkańców miasta i okolic. Brak połączeń kolejowych stolicy powiatu powoduje wykluczenie komunikacyjne - brak dostępu mieszkańców do edukacji, kultury, pracy, specjalistycznej służby zdrowia. Brak połączeń bezpośrednich utrudnia także dojazd turystów.
My, mieszkańcy Kamiennej Góry i turyści odwiedzający ten region domagamy się:
- remontu i elektryfikacji łącznicy Krużyn ? Marciszów Górny (linia kolejowa nr 774) ? dł.1,8km
- remontu linii 298 Sędzisław - Kamienna Góra i elektryfikacji co najmniej jednego toru dł.5,4km
- skierowania części pociągów z linii 274 Wrocław ? Wałbrzych - Jelenia Góra/Szklarska Poręba z zajazdem do Kamiennej Góry (zmiana kierunku).
W ostatnich latach dzięki pracom torowym udało się skrócić czas przejazdu między Jelenią Górą a Wrocławiem o ponad 1,5 godziny, przy dobrej organizacji ruchu zajazd do Kamiennej Góry wraz ze zmianą kierunku zająłby nie więcej niż 15 minut, co i tak zostałoby zniwelowane przez skierowanie na tą linię pociągów RegioExpress zatrzymujących się tylko na większych stacjach (bez zatrzymań między Wrocławiem a Jaworzyną).
Panie Marszałku, w wyborach startował Pan do Sejmiku z okręgu obejmującego Kamienną Górę, przed głosowaniem odwiedził pan nasze miasto i opowiadał o wizjach rozwoju kolei. Czas najwyższy na zrealizowanie obietnic. Środki potrzebne na remont i elektryfikację krótkich odcinków torów do Kamiennej Góry (łącznie 7,2km toru) to mały wydatek z RPO, a duży efekt i cywilizacyjna zmiana dla mieszkańców Kamiennej Góry i turystów!

Kamienna Góra - Katarzyna Odrowska

 

REKLAMA