Drukuj
fot. PTSM-JR

W dniu 14 grudnia 2018 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej na warsztaty świąteczne do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez Edukatora Damiana Sadowskiego, w ramach cyklu wycieczek ?W harmonii z przyrodą? organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe minibusem ?Zwiedzaczka? do Dobkowa i wejściu do budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, gdzie spotkali się z edukatorem Damianem Sadowskim, który zapoznał ich z planem 3-godzinnych warsztatów laboratoryjnych ?Świąteczna chemia?. Na początek zajęć zaprosił ich do Sali Kinowej, w której zobaczyli interesujący film przyrodniczy ?Jak powstawały Sudety??. Wśród ciekawych krajobrazowo miejsc w Sudetach były dwa ? Wąwóz Myśliborski oraz Szczeliniec Wielki, które zwiedzili w trakcie swoich poprzednich wycieczek.

Następnie zostali zaproszeni do Sali Warsztatowej ? edukacyjnego laboratorium z prawdziwego zdarzenia, więc każdy z uczestników wchodząc do pomieszczenia musiał założyć biały fartuch laboranta. Tam pod kierunkiem prowadzącego warsztaty przy wykorzystaniu m. in. mleka, barwników, octu, brokatu oraz blaszanych foremek wykonywali wielobarwne ozdoby świąteczne z plastiku domowej roboty. Wykonane przez kamiennogórskich czwartoklasistów ozdoby mają, zgodnie z tradycjom Świąt Bożego Narodzenia, zawisnąć na choinkach. Po przerwie przeznaczonej na spożycie drugiego śniadania i zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z DAMIANEM SADOWSKIM przystąpili do drugiej części zajęć laboratoryjnych, w trakcie których każde z nich wykonało :świątecznego gluta? oraz własną porcję ?suchego śniegu?, które zabrali ze sobą na pamiątkę do domu rodzinnego.

Po zakończeniu bardzo ciekawych i aktywizujących ?młodych laborantów? zajęciach warsztatowych zostali zaproszeni przez edukatora Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej na zwiedzenie innych pomieszczeń, w których prowadzone są różnorodne warsztaty edukacyjne w interaktywny, dynamiczny sposób oparty na modelach, wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie wykonywanych doświadczeniach przybliżające uczniom wiedzę o Krainie Wygasłych Wulkanów, na terenie której widoczne są ślady trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń oraz zlodowaceń.

Na początek spaceru po salach zobaczyli w Sali Kaczawskiej makietę pozwalającą poznać najważniejsze atrakcje geoturystyczne Pogórza Kaczawskiego ? dawne wulkany, kamieniołomy, formacje skalne, liczne rezerwaty przyrody oraz zabytkowe pałace, dwory i kościoły. Oświetlone różnobarwnymi żaróweczkami atrakcje zachęcają do poznania tych miejsc w terenie podczas wędrówki żółtym Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Ponadto zobaczyli trzy modele, prezentujące różne fazy przekształcania się Ostrzycy (501 m. n.p.m.) ? wulkanicznego wzniesienia w kształcie stożka zbudowanego z bazaltów, które w szczytowej partii (powyżej 450 m. n. p. m.) objęte jest ochroną prawną jako rezerwat przyrody nieożywionej ?Ostrzyca Proboszczowicka?. W kolejnej Sali Wulkanów można zobaczyć m. in. wulkany stożkowe i tarczowe oraz dowiedzieć się, jak dzielimy wulkany ze względu na ich aktywność. W tej Sali zajrzymy do wnętrza wulkanów oraz zrozumiemy jak powstają i przebiegają erupcje. Znajduje się w niej również model gejzeru, który wystrzeliwuje wodę w regularnych odstępach czasu.

Wiele emocji budził pobyt w Sali Trzęsienia Ziemi, gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli film przedstawiający erupcję wulkanu, a na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi mogli doświadczyć jak to jest, gdy trzęsie się ziemia.

Swoją pierwszą wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej zakończyli w Sali Ziemi z interaktywną makietą rzeki. Zobaczyli w niej co dzieje się w czasie powodzi z domami budowanymi w strefie zalewowej. Natomiast domki ustawione na wybranych terenach przez dwoje uczniów bez uszczerbku przetrwałyby powódź wywołaną przerwaniem tamy na rzece. W Sali Ziemi znajduje się także kolekcja skał i minerałów z Pogórza Kaczawskiego.

Część z uczestników wycieczki skorzystała ponadto z możliwości sprawdzenia zdobytej w trakcie zajęć wiedzy o wulkanach rozwiązując 10-pytaniowy TEST WULKANICZNY prezentowany na tablicy dotykowej.

Po podziękowaniu za interesujące zajęcia oraz nowe wiadomości o wulkanach i pożegnanie się z Damianem Sadowskim w wesołych nastrojach z bardzo udanej warsztatów świątecznych w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie minibusem ?Zwiedzaczka? powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Joanna Bodzek + wychowawczyni klasy, Marcin Tadeusz - rodzic oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.