aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-EB

W dniu 6 kwietnia 2019 roku na swoją drugą sobotnią wycieczkę wyruszyli młodzi turyści z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Lubawce. uczestnicząc w cyklu wycieczek ?Poznajemy Powiat Kamiennogórski?. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Młodzi lubawscy miłośnicy pieszej wędrówki szlakami turystycznymi wykorzystując doskonałe warunki pogodowe przyjechali pociągiem Kolei Dolnośląskich do Marciszowa., skąd pieszo zielonym szlakiem przez Ciechanowice wyruszyli w kierunku Kolorowych Jeziorek ? jednej z największych atrakcji Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Na zboczu Wielkiej Kopy leżą cztery malownicze jeziorka - Żółte, Purpurowe, Błękitne i Zielony Stawek, które utworzyła woda wypełniająca wyrobiska pokopalniane. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk.

Po dotarciu przed bramą wejściową do RUDAWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO utworzonego w 1989 r. na obszarze 15705 ha., znajduje się tablica informacyjna opisująca utworzona w 2014 r. ?ŚCIEŻKA EDUKACYJNA KOLOROWE JEZIORKA?. Spacerując zielonym szlakiem turystycznym dotarli do dwóch z nim - Żółtego Jeziorka oraz Purpurowego Jeziorka, które powstały w wyrobiskach uruchomionej w 1785 r. kopalni ?Nadzieja?, działającej do 1925 r. Oba jeziorka położone są na wysokości 560m.n.p.m. Z łupków łyszczykowych pozyskiwano tutaj piryt, zwany także ?złotem głupców?, który był następnie przerabiany na kwas siarkowy w zakładzie chemicznym w Wieściszowicach.

Po zwiedzeniu terenów wokół jeziorek był czas na dłuższy odpoczynek wykorzystując dobrze zagospodarowane miejsce wypoczynku obok Purpurowego Jeziorka (560m.n.p.m.), gdzie mieli możliwość zjedzenia drugiego śniadania. Młodzież podziwiała urokliwe jeziorka, niektórzy z nich byli tu po raz pierwszy.

Kontynuując wędrówkę zielonym szlakiem turystycznym leśnymi ścieżkami dotarli na polanę koło Błękitnego Jeziorka położonego na wysokości 635m.n.p.m. Jeziorko powstało w wyrobisku po kopalni ?Nowe Szczęście? eksploatującej złoża łupków serycytowych, które zawierały 26% pirytu. Jego kolor związany jest ze związkiem miedzi, a w zależności od warunków pogodowych przybiera ono także kolor szmaragdowy. Po krótkim odpoczynku spacerując ścieżką dydaktyczną podeszli do Zielonego Stawku. Położony na wysokości 730m.n.p.m. niewielki i skryty w lesie stawek powstał w wyniku działalności górniczej dawnej kopalni ?Gustav?, w której w latach 1790-1902 wydobywano łupki pirytonośne, a następnie przerabiano je na siarczany miedzi i żelaza.

Spacerując zielonym szlakiem biegnącym równolegle ze ścieżką dydaktyczną, doszli do miejsca spotkania się z żółtym szlakiem turystycznym, więc postanowili wejść na najwyższy szczyt wschodnich Rudaw Janowickich ? Wielką Kopę (871m.n.p.m.). Po odpoczynku, na skałkach jednego ze szczytowych wierzchołków wzniesienia, żółtym szlakiem turystycznym zeszli do Raszowa. W górnej części wsi zobaczyli gotycki kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z II połowy XV w. (pierwotny wzmiankowany w 1305 r.). Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum ? nekropolia kamiennogórskiej linii rodu Schaffgotschów. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śląsku. Wędrując przez Raszów, zobaczyli również stojący przy drodze kamienny krzyż pokutny z rytem topora ? narzędzia zbrodni. Młodzi turyści poznali historię stawiania krzyży pokutnych w XIV ? XVI wieku.

Wychodząc z Raszowa spotkali przechodzący przez Lisie Góry czerwony szlak i za czerwono-żółtymi znakami turystycznymi dotarli do Kamiennej Góry, z której pociągiem Kolei Dolnośląskich pełni wrażeń z sobotniej wędrówki przez Kolorowe Jeziorka powrócili do Lubawki.

W trakcie przyrodniczej wyprawy młodzi turyści zdobyli po 18 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 10 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekunami młodzieży było czworo rodziców, a młodych turystów szlakami turystycznymi Rudaw Janowickich poprowadziła Ewa Bienias ? Przodownik Turystyki Górskiej PTTK.

REKLAMA