Drukuj

fot. PTSM-JR

W dniach 19-20 stycznia 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze przeprowadzono Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021, przeniesione za zgodą włodarzy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z grudnia 2021 r., w związku z przejściem szkół podstawowych na nauczanie zdalne od 20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r., na okres zbieżny z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego, co nastąpiło 10 stycznia bieżącego roku.

 Podobnie jak przy Podsumowaniu Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 przeprowadzonego w Szkolne Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze 18 stycznia 2022 r. Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przeprowadził je w formacie klasowych spotkań turystycznych rezygnując ze względów na obowiązujące na terenie szkoły obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2 oraz coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie powiatu kamiennogórskiego, z organizacji tradycyjnego ?święta młodych kamiennogórskich turystów?  w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego Ratusza.  Dla Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, jako głównego animatora turystyki szkolnej w kamiennogórskich szkołach podstawowych zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w naszych działaniach turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych.

W klasowych spotkaniach turystycznych podsumowujących  Szkolny Sezon Turystyczny 2021 uczestniczyli uczniowie dziesięciu klas: I a, I b, I c, II a, II b, II c, III b, III c, IV a oraz IV d wraz ze swoimi wychowawcami. Uczniowie tych klas, w zdecydowanej większości,  są członkami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze. W klasowych podsumowaniach uczestniczyło 177 uczniów oraz 12 nauczycielek, które opiekowały się nimi podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych, lekcji muzealnych i zamkowych, warsztatów ceramicznych, piekarskich i mydlarskich oraz wycieczek terenowych w minionym 2021 roku.

Wszyscy uczestnicy spotkań klasowych, po krótkich omówieniu turystycznych dokonań w 2021 roku otrzymywali nagrody rzeczowe w postaci map i przewodników turystycznych Wydawnictwa Turystycznego PLAN w Jeleniej Górze, a ich opiekunki były wyróżniane tradycyjnymi kubkami Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021. Część z nich otrzymała również albumy krajoznawcze Karkonosze Góry Izerskie lub Dolina Bobru.

W minionym roku uczniowie siedmiu klas edukacji wczesnoszkolnej skorzystali z dwunastu nieodpłatnych lekcji muzealnych przeprowadzonych przez pracowników kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa. Wszyscy oni uczestniczyli w losowaniu magnesów m.in. z wizerunkiem Muzeum zakupionych w ramach nagród dla uczniów uczestniczących w lekcjach muzealnych. Magnesy trafiły do uczniów, którym dopisało szczęście w losowaniach numerków w ?loterii magnesowej?, które przeprowadzał Jerzy Rubach.

Większość klasowych podsumowań Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 kończyła się pamiątkowymi, wspólnymi zdjęciami uczestniczących w nich młodych adeptów turystyki szkolnej, którzy wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych oraz edukacyjnych planowanych wspólnie ze swoimi wychowawczyniami w 2022 roku.

Młodzi uczestnicy podsumowań, ich opiekunowie oraz organizatorzy mają nadzieję, że kolejne podsumowania będą mogły być już przeprowadzone w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego Ratusza.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze bardzo serdecznie dziękuje włodarzom Gminy Miejskiej Kamienna Góra za przychylenie się do naszej prośby dotyczącej zmiany terminu Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2021 spowodowanej przejściem szkól na naukę zdalną.