aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 13 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej inaugurując tegoroczny „Cykl wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.


Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę szóstoklasiści, w tym cztery uczennice przybyłe z Ukrainy postanowili wybrać się wybrali się na wspólny spacer, którego celem było poznanie niektórych zabytków i pomników przyrody w naszym mieście. Po wyjściu ze szkolnego budynku wszyscy uczestnicy wycieczki zostali wyposażeni w plany miasta wyszukując na nich m.in. swojej szkoły. Na planie zauważyli również kwadrat z cyfrą „1”, którym zaznaczony jest jeden z zabytków architektury w Kamiennej Górze. Na drugiej stronie planu zobaczyli zdjęcie z informację, że jest to dawny Kościół Łaski – jeden z sześciu ewangelickich kościołów wybudowanych na Śląsku w XVIII w. Spacerując aleją lip drobnolistnych podeszli do dawnego kościoła ewangelickiego oraz zobaczyli barokowy grobowiec – pozostałość po nieistniejących już cmentarzach ewangelickich. Następnie, na Parkowej Górze podeszli do dwóch pomników. Pierwszy z nich upamiętnia austriackich i pruskich żołnierzy, którzy zmarli w wyniku odniesionych ran w trakcie wojny austriacko-pruskiej w 1866 r., a drugi ofiary obozów pracy działających na terenie Kamiennej Góry (Landeshut) podczas II wojny Światowej. Stąd żwawo ruszyli do pierwszych na trasie wycieczki pomników przyrody, oglądając po drodze pozostałości fabryki tekstylnej F. V. Grünfeld, Willę Grünfeldów oraz mijając budynki Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt ARADO – zaginione laboratorium Hitlera” i Zespołu Szkół Specjalnych. Po dojściu na ul. Staszica (d. Fornalskiej) zobaczyli dwa pomniki przyrody – pojedynczy dąb szypułkowy oraz szpaler 19. dębów szypułkowych rosnących na lewym brzegu rzeki Bóbr objęte prawną ochroną w 1994 r. Następnie spacerując prawym brzegiem Bobru dotarli do ul. Papieża Jana Pawła II. Przy moście rośnie okazały klon srebrzysty – trzeci pomnik przyrody objęty prawną ochroną w 1992 r. Spacerując tą ulicą zobaczyli Dom Hermana Rinkla z 1903 r.- wieloletniego zarządcy fabryki lniarskiej, której ostatni istniejący budynek również zobaczyli. Ponadto ukraińskie uczestniczki wycieczki zainteresowała tablica upamiętniająca Papieża Jana Pawła II. Po przejściu przez kolejny most na Bobrze oraz zrekonstruowany fragment miejskich murów zatrzymali się przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła oglądając epitafia na jego murze. Po przejściu bramy kościelnej z 1881 r. żwawo ruszyli do głównego celu pierwszej polsko-ukraińskiej wycieczki neorenesansowego ratusza z 1905 r. Wzrok wchodzących do ratusza przykuł witraż na jego półpiętrzu. W nim zobaczyli reprezentacyjną salę witrażową i ilustrującymi elementy historii miasta trzema witrażami oraz trzema flagami Polski, Unii Europejskiej oraz Kamiennej Góry. Po odpoczynku i posileniu się udali się pod opieką Piotra Żuprańskiego na ratuszową wieżę i z galeryjki widokowej mogli podziwiać Kamienną Górę oraz jej okolicę. Ich wzrok przykuł m. in. najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżka, na który chcieliby pojechać. Jak powiedziały niektóre z nich „było trochę straszno”, ale widoki, które zobaczyli zrekompensowały im krótkie chwile strachu.
Po zrobienie sobie pamiątkowego wspólnego zdjęcia w Sali Witrażowej zobaczyli ponadto płaskorzeźby Bolka I Surowego i Bolka II Małego – książąt świdnicko-jaworskich, a następnie dotarli do fragmentu zachowanych murów miejski. Spacerując ul. K. Miarki zobaczyli kamienicę, która w latach 1873-1905 była siedzibą ratusza, a na innej kamienicy odczytali łacińską sentencję „Ora et Labora” – Módl się i Pracuj. Po wejściu do rynku podeszli do tablicy informującej o pierwszym kamiennogórskim ratuszu (1564-1873), a następnie przy tablicy z planem Kamiennej Góry porównywali to co już zobaczyli w trakcie wycieczki oraz snuli krajoznawcze plany na kolejne wspólne eskapady pokazując miejsca, które bardzo chcieliby jeszcze zobaczyć oraz poznać.
Piesza wycieczka nadwyrężyła siły młodych wędrowców więc ochoczo poszukiwali czynnej pizzerii. Po dwóch nieczynnych jeszcze pizzeriach ostatecznie dotarli do czynnego, w podcieniach byłej siedziby ratusza, MiniMaxu, gdzie zamówili sobie frytki. Wychodząc z pizzerii postanowili zakończyć swoją pierwszą poznawczą wycieczkę po Kamiennej Górze planując jednocześnie poznanie kolejnych atrakcji turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczych miasta, w którym części z nich przyszło mieszkać i uczyć się w nowym dla nich środowisku.
Opiekunami szóstoklasistów byli Emilia Nieczyperowicz – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Ochrony Przyrody i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA