aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JK

W dniu 13 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  aktywnie włączając się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przybyciu do muzeum drugoklasiści spotkali się z Michałem Stołpiec, który zaprosił ich za zaplanowaną dla nich lekcję muzealną. Tematem zajęć był czas Wielkiego Postu oraz  tradycje i zwyczaje świąt wielkanocnych. Uczestnicy zajęć mogli podziwiać piękne, kolorowe palmy, pisanki, kraszanki. Poznali symbolikę wielkanocnego koszyczka oraz zwyczaje Wielkanocnego Poniedziałku. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w rozmowach. Na koniec uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Każde dziecko wykonało zawieszkę - włóczkowego kurczaka. Na zakończenie udanego pobytu w gościnnych murach kamiennogórskiego muzeum zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z dumą prezentując swoje arcydzieła – wielkanocne, włóczkowe kurczaki.

Po podziękowaniu prowadzącemu lekcję muzealną za mile spędzony czas w Muzeum Tkactwa oraz pożegnaniu się z nim żwawo i w wesołych nastrojach powrócili do swojej szkoły.

Opiekę nad uczestnikami lekcji muzealnej sprawowali Karolina Janik – wychowawczyni klasy oraz Anna Olszewska - nauczyciel.

REKLAMA