aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 22 kwietnia 2022 roku uczniowie dwóch klas I b oraz II c z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wraz z ukraińskimi koleżankami i kolegami z 1 Oddziału Przygotowawczego wybrali się na interesujące zajęcia edukacyjne „Laboratorium czterech żywiołów” do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Tym samym młodzi lubawscy członkowie PTSM aktywnie zainaugurowali swój udział w tegorocznym „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.


Uczestnicy wycieczki edukacyjnej autokarem Bova wyposażonym w pasy bezpieczeństwa z PKS Kamienna Góra po przyjeździe na parking obok Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej żwawo udali się do jej budynku, gdzie po pozostawieniu wierzchniej odzieży w szatni zostali skierowani przez gospodynie obiektu do Sali Trzęsienia Ziemi, gdzie mogli zjeść drugie śniadanie i trochę odpocząć po godzinnej jeździe autokarem.
Następnie spotkali się z edukatorką - Edytą Judzińską, która zachęciła ich do obejrzenia filmu, który przybliżył im różne okresy powstawania Sudetów. Wśród ciekawych krajobrazowo miejsc w Sudetach, o których opowiadał im filmowy przewodnik Tymek, zobaczyli Krainę Wygasłych Wulkanów w Górach Kaczawskich z Ostrzycą Proboszczowicką (501m. n.p.m.) najbardziej rozpoznawalnym wygasłym wulkanem nazywaną Śląską Fudzijamą. Jest ona najwyższym wzniesieniem w okolicy, przez co góruje nad całą krainą jak jej słynna japońska koleżanka, a zobaczyć ją można niemalże z każdego miejsca w Górach Kaczawskich.
Po przyjściu do Sali drugiej edukatorki – Sary Rzegockiej zostali podzieleni na dwa mniejsze zespoły, w których przystępowali do zaplanowanych dla nich zajęć edukacyjnych – zwiedzania Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz edukacyjnych warsztatów „laboratorium czterech żywiołów”.
Jako pierwsi na zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z przewodnikiem Edytą Judzińską wyruszyli pierwszoklasiści, którzy poznawanie pomieszczeń rozpoczęli od Sali Ziemi z interaktywną makietą rzeki. Zobaczyli tu m.in. co dzieje się w czasie powodzi z domami budowanymi w strefie zalewowej. Natomiast domki ustawione na wybranych terenach przez niektórych uczniów bez uszczerbku przetrwałyby powódź wywołaną przerwaniem tamy na rzece. W Sali Ziemi znajduje się także kolekcja skał i minerałów z Pogórza Kaczawskiego. Wśród prezentowanych skał zobaczyli ciekawe okazy agatów oraz poznali kwarc – najpospolitszy minerał w skorupie ziemskiej oglądając kwarc dymny, kryształ górski, cytrynian i „złoto głupców” czyli piryt. Po przejściu do Sali Kaczawskiej zobaczyli makietę pozwalającą poznać najważniejsze atrakcje geoturystyczne Pogórza Kaczawskiego – dawne wulkany, kamieniołomy, formacje skalne, liczne rezerwaty przyrody oraz zabytkowe pałace, dwory i kościoły. Oświetlone różnobarwnymi żaróweczkami atrakcje zachęcają do poznania tych miejsc w terenie podczas wędrówki żółtym Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Ponadto zobaczyli trzy modele, prezentujące różne fazy przekształcania się Ostrzycy (501 m. n.p.m.) – wulkanicznego wzniesienia w kształcie stożka zbudowanego z bazaltów, które w szczytowej partii (powyżej 450 m. n. p. m.) objęte jest ochroną prawną jako rezerwat przyrody nieożywionej „Ostrzyca Proboszczowicka”. W kolejnej Sali Wulkanów można zobaczyć m. in. wulkany stożkowe i tarczowe oraz dowiedzieć się, jak dzielimy wulkany ze względu na ich aktywność. W tej Sali zajrzymy do wnętrza wulkanów oraz zrozumiemy jak powstają i przebiegają erupcje. Znajduje się w niej również model gejzeru, który wystrzeliwuje wodę w regularnych odstępach czasu.
Wiele emocji budził pobyt w Sali Trzęsienia Ziemi, gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli film przedstawiający erupcję wulkanu, a na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi mogli doświadczyć jak to jest, gdy trzęsie się ziemia.
W tym samym czasie drugoklasiści oraz uczniowie z Ukrainy udali się z Sarą Rzegocką do Sali Warsztatowej. Po wejściu do Sali wszyscy mali laboranci założyli na siebie białe fartuchy i zajmowali miejsca przy stołach laboratoryjnych. Po omówieniu przez prowadzącą warsztaty regulaminu zachowania się podczas wykonywania doświadczeń laboratoryjnych. Uważnie słuchając informacji „głównej laborantki” nie miały dla nich tajemnic nowe pojęcia – kolba, zlewka, pipeta czy bagietka. W trakcie wykonywania pierwszego doświadczenia mieli możliwość poznania, po zapachu, używanych przez nich kolorowych cieczy – płyn do mycia naczyń, woda, olej i denaturat. Lubawscy laboranci samodzielnie i uważnie wykonując zgodnie z instrukcjami Sary Rzegockiej, ćwiczenia laboratoryjne wlewali do zlewek korowe ciecze. Po zakończeniu wszystkich czynności zaobserwowali, że na dnie zlewki znajdował się płyn do naczyń, a na wierzchu denaturat, a jak usłyszeli od prowadzącej warsztaty laboratoryjne ich pozycja względem siebie jest zależna od gęstości płynu. Wiele emocji uczestnikom warsztatów laboratoryjnych dostarczyły kolejne wykonywane przez nich, pod uważnym okiem Sary Rzegockiej, samodzielne doświadczenia, których zaobserwowane efekty dostarczyły im wiele nieskrywanej radości oraz zaskoczenia, że w „krainie wygasłych wulkanów” można, w warunkach laboratoryjnych samodzielnie wykonując doświadczenia, doprowadzić do różnych erupcji oraz poznać czym tak naprawdę są ogień, woda, ziemia czy powietrze.
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych oba zespoły spotkały się obok recepcji znajdując jeszcze czas na drobne pamiątkarskie zakupy z bardzo udanej wizyty w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie i poznaniu Krainy Wygasłych Wulkanów oraz zrobienie sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia na schodach gościnnej dla nich zagrody edukacyjnej.
Po podziękowaniu edukarorkom – Edycie Judzińskiej i Sarze Rzegockiej za mile spędzony czas, nowe wiadomości i niesamowite wrażenia oraz pożegnaniu się z nimi w radosnych nastrojach autokarem PKS Kamienna Góra przez Lipę, Kaczorów, Marciszów i Kamienną Górę powrócili do Lubawki.
Opiekunami uczestników wycieczki edukacyjnej byli Monika Fedoruk i Magdalena Winter – wychowawczynie klas, Agnieszka Król i Yulija Volkov – nauczycielki, Agnieszka Bułat – rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA