aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PTSM-JR

W dniu 9 maja 2022 roku uczniowie dwóch klas I a oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej przeprowadzonej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę pierwszoklasiści wraz trzecioklasistami wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Po wyjściu ze szkolnego budynku wszyscy uczniowie zostali zapoznani z przebiegiem i celami wycieczki przyrodniczej. Po ustaleniu pierwszego etapu wycieczki idąc ul. Lompy zobaczyli zabudowania dawnej firmy lniarskiej założonej przez Alberta hamburgera w XIX w. Spacerując ul. Lompy dodarli do mostu na rzece Bóbr, a następnie skręcili w prawo dochodząc do pierwszego na trasie wycieczki okazałego DĘBU SZYPUŁKOWEGO przy ul. Staszica 39, który objęty został prawną formą ochrony przyrody, jako POMNIK PRZYRODY w 1994 r. Na nim zobaczyli zieloną tabliczkę informacyjną z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody prawem chroniony”.

Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia podeszli do rzeki Bóbr, gdzie ich wzrok przykuły liczne drzewa rosnące na jej lewym brzegu. Był to drugi widziany przez nich POMNIK PRZYRODY tworzony przez 19-cie drzew SZPALER DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH z widocznymi na nich zielonymi tabliczkami, objęty prawną ochroną przyrody w 1994 r. Następnie spacerując prawym brzegiem rzeki Bóbr żwawo spacerując dotarli do ul. Papieża Jana Pawła II, gdzie zobaczyli rosnący obok kolejnego mostu na rzece Bóbr, na jego lewym brzegu, ostatni na ich trasie POMNIK PRZYRODY – KLON SREBRZYSTY ustanowiony w 1992 r.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle nad prawym brzegiem rzeki Bóbr ich wzrok przykuł piaskowcowy pomnik św. Jana Nepomucena, spowiednika czeskiej królowej Zofii, którego król Wacław IV za odmowę ujawnienia tajemnicy spowiedzi nakazał zrzucić z mostu Karola do Wełtawy– rzeki płynącej przez Pragę. Męczeńska śmierć Jana Nepomucena oraz spowodowany nią bardzo silny kult Jana Nepomucena w końcu XVII w. doprowadził do jego kanonizacji, zaliczenia w poczet świętych kościoła katolickiego w 1729 r. przez papieża Benedykta XIII.

Stąd uczestnicy krótkiej wycieczki przyrodniczej na ul. Papieża Jana Pawła II oglądali mijane przez nich zabytkowe kamienice, w tym Dom Hermana Rinkla z 1903 r., Willę Hamburgerów i Dom Handlowy firmy A. Hamburger i ul. Szkolną powrócili do swojej szkoły.

Podczas przyrodniczego spaceru ulicami swojej miejscowości najmłodsi Tropiciele Przyrody poznali trzy z sześciu POMNIKÓW PRZYRODY  (pięć z nich tworzą  dęby szypułkowe oraz jeden klon srebrzysty), które zostały objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej.

W trakcie krótkiej wycieczki przyrodniczej wszyscy jej uczestnicy spełnili regulaminowy warunek poznania trzech pomników przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem Pomnik Przyrody przy zdobywaniu odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu BRĄZOWYM. Podczas powrotu z warsztatów ceramicznych w Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” w Bolesławcu zobaczyli również „Szwajcarię Lwówecką” - urokliwe zgrupowanie piaskowcowych form skalnych, znajdujących się w obrębie Parku Krajobrazowego „Doliny Bobru”, przypominające twory budujące Góry Stołowe.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Małgorzata Chodasewicz i Dorota Chudek – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA